2013. január 18.

Még maga Navracsics miniszter es megtévett egy minutomra, akkoracska vót a boszorkánüldözés

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy Mária országára mán januárba lesújtott a tél. Hezzá hó képibe, ami ollan nincs, hogy véletlen vót!!! Hanem evvel es támadva lött bizonos körök részirűl a fülkemagyarság, csakhogy hejába. Mer a hótul es csak erősbödött, nyőtt, mint a pálma, sikerekbe gazdagon. De vót baj más es. Hogy azki nem vót vélök, az a gyilkosok pártján vót, fehéren-feketén, kinek a korifejesei ollant adtak a kerálpárt ötös számú oszloptyának a szájába, mit az nem gondúhatott, ha monta es. Még maga Navracsics miniszter es megtévett egy minutomra, akkoracska vót a boszorkánüldözés! A végin ügön magosrúl köllött direktívába adni: azki rasszizmusnak, pláne uszétásnak alitja Ötös testvér nézetit, hogy a cigányok jelentős része állat, s ki kéne ököt nemlennizni üstöllést, na, az a gyilkosok pártjára áll. Konkrétan az ellenzékére, ki evvel es bátorítcsa a genetikus cigánybűnözést. Köllött vóna, nem-e, I. Fülkefor nem szót erre egy vakhangot se, mer nagy bánatja vót. Ereje személes megfeszítésivel epp sikerűlt visszavonatnia a regisztrácijót es, a főlvételi keretszámokot es, erre tessék, ollan orcapirító támadás érte a magyar labdarúgást, mi a termőfőd mellett az ű országának legnagyobb értékje vót, hogy mukkanni se bírt. Csak nízett a turulmagos szemin átal, oszt kiizent a Berci inasval, hogy mindenki elmehet a piszibe, ő inkább nem es mondja, amit gondul. Há hogy tűrheti a magyarok istene, hogy egy szaros kis zsidózás végett a FIFA a maga kettős mércéjivel megen végigvágjon ezen a nemzeten? Há millen világ az, hun eggy radikálszurkoló annyit se rikkanthat, hogy „zsidó”, ha Izrael válogatottjával ví a magyar? Hogy ezér bűntetés jár?! Hogy zárt kapuk megett kölljön megrendezni az eljövendő tétmeccset, horibile a szőrestopli oláhval, ki csak erre vár Trianon olta!? Na, szóni nem bírt, de fölnek azér föllebbeztetett a kerál az MLSZ-vel, hogy hun itt az arányosság?! Ha barátságos meccsen esett a sajnálatos zsidózás, még sajnálatosb, hogy nem barátságos meccsen köll lekvittelni. Há millen anyagi veszteség ez az erkölcsi mellett, mit egy szegény, de fudbalnemzet zsebibűl húz ki a FIFA?! Több tízmillió! Ami azér summácska a 16 miliárd közpézen belül es, mit a kerál a csonkamagyar hazai labdarúgásra fordét az új esztendőbe. De hamvokba hullnak vissza fejükre a fifaisták, mer Vona testvér a stadiony kisantant által bezárt kapui elé tízezrivel fogja odaszervezni mindama hon- és sporttársakat, kik nem és nem állanak a gyilkosok pártján, hanem a Jobbik kőtségin bérelt kivetítő előtt az örök magyar igazság nevibe, egy emberként kiáltják majd a setét magyar égbe, mit nem gondúhatnak, tisztőtt bíróság, ha mondanak es, olanképpen, hogy hűmhümtalpú hümgányok, hümjétek az anyátok, amíg meg nem hümhüm.

Parti Nagy Lajos Magyar mesék című sorozatának mai darabja az ÉS-ben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Free counter and web stats